Bina ve Site Yönetim Hizmeti

Bina ve Site Yönetim Hizmeti Konut komplekslerinde, bir ya da birden fazla binadan oluşan apartman veya sitelerin yönetimiyle ilgilenmek, düzenli işlerin yapılmasını sağlamak için profesyonel bir bina yönetimi sistemi geliştirmek gerekmektedir. Herkesin ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için çalışanların maaşları ve sigortaları, genel temizlik, çevre bakımı, boya ve badana gibi konular, otopark ve diğer ortak kullanım alanları gibi tüm işler, profesyonel bir site yönetimi tarafından yönetilmeli ve yasal yaptırımlarla uğraşılmadan çözülmelidir.
Kalabalık yerleşim alanlarında düzeni sağlamak gerçekten zor bir iştir. Her daire sahibinin makul isteklerine karşılık verebilmek, gerçekleştirilemeyecek talepleri uygun bir dil ile reddetmek ve gerekçelerini açıklamak, sabır ve sükûnet gerektiren işlerdendir. .

Bu işlerin yapılmaması veya ihmal edilmesi durumunda, kat mülkiyeti kanunu ve sosyal güvenlik yasalarında belirtilen yaptırımlar, özellikle site yöneticilerini ciddi sorumluluklarla karşı karşıya bırakabilmektedir. Bu nedenle, son zamanlarda bina yönetimi sistemlerine profesyonel bir yaklaşım sergileyen firmalarla iletişime geçilerek, site yönetimini güvenilir ellere teslim etmek önem kazanmaktadır

Bina ve Site Yönetimlerinde Özel Sorunlarına Çözüm

Büyükşehirlerde yükselen binalar, çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Apartman yönetimini ilgilendiren özel sorunların çözümü, genel problemlerin yanı sıra önemli bir gerekliliktir. Son zamanlarda şehirleşme kültürünün artması, yoğun iş temposu ve ailelerin daha iyi yaşam standartlarına ulaşma çabaları, insanların evlerinde ekstra sorunlarla uğraşmak istememelerine neden olmaktadır. Bu yoğun tempoda, kendi iş hayatındaki stresin yanı sıra, ebeveynlerin aile üyelerinin okul, servis, özel kurslar gibi farklı yerlerde geçirdikleri zamanı bile kendi dairelerine ayıramamaları mümkün olmamaktadır.

Bu sebeplerle, apartman yönetimi ve getirdiği sorumlulukları pek çok kişi sahiplenmek istememektedir. Bu durumlarda, tüm kat maliklerinin onayıyla hizmet veren profesyonel site yönetimi firmalarına talep artmaktadır. Hukuki sorumluluğu üstlenebilen, kendine güvenen ve apartman yönetimi konusunda uzmanlaşmış profesyonel ekipler, herkesin rahat etmesini sağlamaktadır. Görev süresi sona erdiğinde, profesyonel site yöneticileri, kat mülkiyeti kanunu ve diğer yasal dayanaklara uygun olarak, tüm gelir-gider tablolarını, yapılan harcamaların makbuzlarını, faturalarını ve belgelerini site genel kuruluna sunmaktadır.

Bina ve Site Yönetim Hizmetinde isteklerin Yerine Getirilmesi

Hızla büyüyen şehirlerde, müstakil evler yerine arsadan daha fazla faydalanılabilmek amacıyla apartmanlar yapılmalıdır. Apartman sayısı arttıkça, konut sahiplerinin beklentileri de artmaktadır. Bu beklentilere yanıt verebilecek apartman yöneticiliği sistemi, tüm kat maliklerinin toplu yaşam merkezlerindeki isteklerini yerine getirmek için gerekir.

Daire sahiplerinin kendi başlarına hareket ettiği, ortak kuralların belirlenmediği, herkesin kullandığı ortak alanların düzenlenmediği bir apartmanda sorunlar büyümektedir. Bu nedenle, kanunlar ve ilgili yönetmeliklerle desteklenen apartman yöneticiliği, profesyonel bir şekilde yürütülmelidir.

Anne, baba ve çocuklardan oluşan büyük bir aile niteliğini taşıyan apartmanlarda komşuluk ilişkileri, eski tip yerleşim yerlerindeki komşuluk ilişkilerinden farklı olmaktadır. Biraz daha resmi bir atmosferin hâkim olduğu apartmanlarda, apartman yöneticisinin görevi, bu resmi havayı daha samimi ve dayanışma içeren bir yapıya dönüştürmektir. Periyodik toplantılar aracılığıyla, ortak bir amaca hizmet ederek daha yaşanabilir bir çevre oluşturmanın anahtarı, apartman yöneticiliği ile mümkün olabilir.

Bina ve Site Yönetim Hizmetinde  Huzur ve Düzenin Temeli

İnsanların yerleşik hayata geçtiği ilk zamanlardan itibaren, huzur içinde bir arada yaşamalarını sağlamak amacıyla bir dizi kural belirlenmiştir. Zaman içinde bu kurallar değişmiş ve günümüzün özelliklerine uymak durumunda kalmıştır. Bir arada yaşayan insanların huzurlu bir şekilde yaşayabilmelerini hedefleyen çağımızın kuralları, bina ve apartman kurallarıyla da ifade edilmektedir. Kat mülkiyeti kanunu gereği, yönetim planı çerçevesinde oluşturulan bu kurallara uyulması, tüm kat maliklerinin sorumluluğundadır. Kurallara uymamanın maddi ve manevi ciddi yaptırımları bulunmaktadır.

Bina ve apartman kuralları, genel kurulda değiştirilebilir ve tüm kat maliklerine yazılı olarak duyurulmalıdır. Apartman yönetimi tarafından düzenli olarak denetlenmeli ve kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli uyarılar yapılmalıdır. Her yıl tüm kat maliklerinin katılımıyla yapılan genel kurulda belirlenen ve çoğunluğun desteğini alan bina ve apartman kuralları değiştirilebilir.

Bu şekilde düzenlenmiş bir makale, profesyonel bina yönetimi, apartman yönetimi, apartman yöneticiliği ve bina ve apartman kuralları konularını özgün bir şekilde ele almaktadır.

Call Now Button
× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?